Kontakty
Email: info@robynails.sk
Telefón: 0910 482 252

Fakturačné údaje
Mgr.Lenka Lukáčová – Studio Cattleya
Hlavná 24
09412 Vechec
IČO: 51956110
DIČ: 1124892439
Nie je platca DPH.

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou,
číslo živnostenského registra: 790-17872

Adresa prevádzky RobyNails
Mgr. Lenka Lukáčová - Studio Cattleya
P.O.Hviezdoslava 79
07901 Veľké Kapušany

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktný formulár